Spring til indhold

Industri 4.0

Industri 4.0 er et bærende element i digitaliseringen af Danmark. For at ruste virksomhederne til fremtiden er implementeringen af teknologier fra Industri 4.0 i SMV’er helt afgørende for dansk produktivitet og konkurrenceevne.

Her gennemgår vi de 9 teknologier, som tilsammen definerer Industri 4.0. Disse består af:

Ikon for Big Data & Analytics

Big Data & Analytics

Big Data dækker som begreb over indsamling, analyse, behandling og fortolkning af enorme ustrukturerede datamængder, som det kræver særlige metoder og værktøjer at behandle og uddrage viden fra.
Ikon for Virtual Reality & Augmented Reality

Virtual Reality & Augmented Reality

Gennem VR-briller giver Virtual Reality brugerne en oplevelse af at være en del af en computerskabt virkelighed, som de kan påvirke. Dette er til forskel fra Augmented Reality.
Ikon for 3d-print

3D-print

3D print er en produktionsmetode, hvor fysiske objekter printes lag på lag i plast, cement og metal. Dertil eksperimenteres der med print af eksempelvis organer i organiske materialer.
Ikon for simulering

Simulering

Ved en simulering leveres der realtidsdata, som fungerer som en realistisk virtuel test af, hvordan alt lige fra produkter til mennesker og maskiner formodes at fungere i den fysiske verden.
Ikon for Horisontal & Vertikal integration

Horisontal & Vertikal integration

Vertikal og horisontal integration af forsyningslinjerne vil give virksomheder universel data integration på tværs af alle leverandører i værdikæden og således danne grundlag for en fuldt automatiseret værdikæde fra leverandør til kunde.
Ikon for Internet of things

Internet of Things

I dag udstyres mange robotter, maskiner og logistiksystemer m.m. med sensorer, som forbinder dem trådløst til internettet, og som gør det let at sende, udveksle og indsamle data.
Ikon for cybersikkerhed

Cybersikkerhed

Med den digitale transformation, hvor flere og flere ting og virksomheder forbindes via internettet, følger også en øget risiko for cyberkriminalitet, -spionage, -aktivisme og -terror.
Ikon for cloudløsninger

Cloudløsninger

Med cloud computing er det blevet muligt for virksomheder, samarbejdspartnere og netværk at opbevare data i “skyen” og anvende programmer, software, services og ydelser via internettet i stedet for som installerede programmer på lokale enheder.
Ikon for avancerede robotter

Avancerede Robotter

Industri 4.0 robotter (fortrinsvis industrirobotter og droner) er billigere, lettere og mere sikre end tidligere generationer, og anvendes i stigende grad i industrien, på sygehuse og i forbindelse med sikkerhedsopgaver.
Spring til slutning