Spring til indhold

Tjekliste til din ansøgning

 • Beskrivelse af eksisterende og forventet teknologisk udviklingsniveau af den påtænkte teknologi i form af hardware/software, når der er tale om et fysisk relatérbart produkt eller IT koncept. Her anvendes den officielle skala for Teknologi Modenhed TRL (Technology Readiness Level).
 • Beskrivelse af hvad der skal ske i innovationssamarbejdet. Mindst fire milepæle, og beskrivelse af produktet.
 • Beskrivelse af samlet markedspotentiale for slutproduktet og et mål for omsætning og eksport indenfor et år efter udviklingen samt på 2-5 års sigt. Beskrivelse af afledte effekter i antal jobskabelse som følge af projektet.
 • Beskrivelse af konsortiepartnernes respektive ekspertiser på området, og hvordan de bidrager til udviklingsarbejdet.
 • Samlet budget og fordeling mellem partnere i forhold til projektplanen, herunder beskrivelse af projektorganisation: Hvem gør hvad?
 • Metode til markedspenetrering: Hvordan bringes produktet til markedet?
 • Disseminering af projektets resultater bredt efter gennemførslen af udviklingen
 • Beskrivelse af Freedom-to-Operate. Det vil sige en beskrivelse af IPR forhold og hvordan innovationen ikke kolliderer med eksisterende patenter og rettigheder.
 • Projektets største svagheder: Reality check.
 • Sammenligning med eksisterende løsninger: Hvad er nyt?
 • Sandsynliggørelse af likviditet til gennemførelse af projektet, da refusion kan være et tema for likviditetstrængte samarbejder.
 • Samarbejdsaftale mellem partnerne i udviklingsprojektet skal være underskrevet af alle partnere efter godkendelse i Bevillingsudvalget men inden udviklingssamarbejdet påbegyndes.
Spring til slutning