Guide til ansøgningsprocessen

Teams bestående af virksomheder med et markedsdrevet behov for at udvikle nye produkter indenfor digitalisering og Industri 4.0 kan søge om at blive en del af DigitaliseringsBoost. Store virksomheder kan deltage, når mindst 3/4 af virksomhederne i teamet er SMV’er.

  • Den virksomhed, der tager initiativ til udviklingsarbejdet (Leadpartner), udfylder og indsender ansøgningsformular og økonomiskema (Bilag 1) inden fristens udløb.
  • Ansøgeren angiver i ansøgningen hvilke partnere, der er truffet aftale med (evt. mundtligt).
  • Ansøgningen behandles af bevillingsudvalget, som fremsender accept eller afslag til ansøgeren.
  • Ved accept har ansøgeren 2 måneder til at samle et team bestående af minimum to virksomheder og en videninstitution samt indsende en underskrevet samarbejdsaftale mellem parterne. Herudover skal skema med stamdata for samarbejdspartnerne (Bilag2) udfyldes og indsendes sammen med partnererklæringer, SMV-erklæringer og statsstøtteerklæringer (gruppefritagelse eller de minimis).
  • Hvis tidsfristen ikke overholdes bortfalder bevillingsudvalgets accept, og der må eventuelt ansøges på ny.

Bliv en del af DigitaliseringsBoost

×
OBS!
Ansøgningsfrist:
14. marts
2019

Få støtte til udvikling af nye produkter, løsninger og koncepter inden for digitalisering og industri 4.0. Med DigitaliseringBoost kan din virksomhed få:

  • Op til 600.000 kr. i støtte i forbindelse med produktudviklingen.
  • Op til 150.000 kr. til videninstitutionens indsats i forbindelse med produktudviklingen.
  • Præsentation af produktet for potentielle kunder ved workshops og konference.
  • Hjælp til at komme gennem processen.

Ansøg her