Spring til indhold
Menu  
Luk  

Læringsspil

Interaktionsbaseret og arbejdsmarkedsrettet læringsspil

Work/d Plays (KITE) samler sproglærere, virksomheder og forskere og har til formål at udvikle indhold og design af et interaktionsbaseret og arbejdsmarkedsrettet læringsspil, til brug i både andet- og fremmedsprogs-undervisningen. Prototypen er udformet som et spil i et vaskeri, hvor der tages udgangspunkt i brugernes sproglige færdigheder og de stilles overfor opgaver med et sprogligt sigte, som relaterer sig til deres arbejdssituationer.

Lead: Portplay Agency

Spring til slutning