Spring til indhold

IoT vejrstation

Stedsspecifik vejrstation sikrer bedre beslutningsgrundlag for landmænd (case fra DigitaliseringsBoost – Classic)

I projektet udvikles stedsspecifikke vejrstationer, der bygger på Internet of Things (IoT) teknologier. Med stedsspecifikke vejrstationer bliver det muligt, for fx landmænd, at få leveret højfrekvente og hyper-lokale vejrdata og -prognoser for egne marker, der kan danne grundlag for bedre beslutninger om såning, vanding, gødning mv.

Lead: FieldSense

Iot vejrstation

Spring til slutning