Spring til indhold

Fjerndemonstration af droneplatform

Fjerndemonstration af droneplatform trodser lukkede grænser (case fra DigitaliseringsBoost – Covid-19)

Aflysningen af messer og nedlukninger af grænser grundet covid-19 pandemien har for virksomheden Viking Drone ApS medført behovet for en ny tilgang til markedet.

Gennem DigitaliseringsBoost er virksomheden derfor nu ved at udvikle et virtuelt set-up til fjernstyring og fjerndemonstration af deres nye droneplatform for potentielle kunder, som de er forhindret i at sælge til på traditionel vis via fysiske møder, messer og rejser. I det nye set-up får kunden tilsendt den fysiske drone, som herefter kan langdistance-fjernstyres af Viking Drone. En feature som i forvejen er et vigtigt konkurrenceparameter for dronen, og som man ovenikøbet får testet live.

Lead: Viking Drone

 

”Denne nye tilgang vil give os mulighed for at opbygge tillid som grundlag for afsætning og salg af vores nye løsning under de givne forhold trods rejserestriktioner og nedlukning af grænser”

Frederik Sørensen, Chief Operating Officer, Viking Drone ApS

Spring til slutning