Spring til indhold

Effektivt auditsystem

Effektivt auditsystem, som i højere grad involverer de auditerede (case fra DigitaliseringsBoost – Covid-19)

Lekon Rådgivning ApS, der årligt gennemfører mere end 1000 interne kunde audits, som en del af vedligeholdelsen af deres kunders ledelsessystemer, har under covid-19 pandemien måtte gennemføre en stor del af audits som fjernaudit frem for fysiske besøg. Derfor udvikler virksomheden i DigitaliseringsBoost et mere moderne og effektivt auditsystem, som i højere grad kan involvere de auditerede og forbedre indsamlingen og præsentationen af objektive vidnesbyrd.

”Med dette udviklingsprojekt kan vi både optimere vores egne arbejdsgange og tilbyde vores kunder en audit løsning, der tager udgangspunkt i deres behov og skaber værdi”

Jens Kjærulff, innovationsdirektør, Lekon Rådgivning.

Spring til slutning