Biblioteksrobot

Biblioteksrobotten ‘Library scout’ bringer bøger frem til lånerne og stiller dem på plads igen.

I projektet bliver der udviklet en selvkørende bibliotekstrobot, som stiller bøger på plads, finde bestilte materialer og fejlplacerede materialer. ‘Library scout., som robotten hedder, udvikles i samarbejde med blandt andet Aarhus Bibliotekerne. Prototypen skal nu kvalificeres og testes.

Lead: Redia A/S