Spring til indhold

Biblioteksrobot

Biblioteksrobotten ‘Library scout’ bringer bøger frem til lånerne og stiller dem på plads igen (case fra DigitaliseringsBoost – Classic)

I projektet bliver der udviklet en selvkørende bibliotekstrobot, som stiller bøger på plads, finde bestilte materialer og fejlplacerede materialer. ‘Library scout., som robotten hedder, udvikles i samarbejde med blandt andet Aarhus Bibliotekerne. Prototypen skal nu kvalificeres og testes.

Biblioteksrobot

Lead: Redia A/S

 

 

Spring til slutning