Spring til indhold

Samarbejdspartnere

Erhvervshusene, som er projektleder på DigitaliseringsBoost, er etableret for at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at skabe arbejdspladser, eksport og øget omsætning.

I programmet DigitaliseringsBoost arbejder Erhvervshusene sammen med:

Odense Robotics

Odense Robotics er en klyngeorganisation, som samler flere end 100 robot- og automationsvirksomheder samt andre højteknologiske aktører i og omkring Odense. Organisationen arbejder for at udvikle og støtte disse virksomheder ved at stille platforme og redskaber til rådighed inden for rekruttering, forretningsudvikling, iværksætteri, markedsindsigt og relationer til investorer.

Design denmark

Design denmark er en åben alliance af designere, designtænkere og designbrugere, som står sammen om at demonstrere og formidle de positive effekter af design og binde erhverv, kultur og videnskab sammen. Alliancen arbejder desuden for, at design opleves som målbart værdiskabende, som et klar parameter for konkurrencedygtighed og som et værktøj til at skabe positive forandringer i hele værdikæden.
Spring til slutning