Samarbejdspartnere

Erhvervshusene, som er projektleder på DigitaliseringsBoost, er etableret for at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at skabe arbejdspladser, eksport og øget omsætning.

I programmet DigitaliseringsBoost arbejder Erhvervshusene sammen med:

RoboCluster

RoboCluster er et nationalt innovationsnetværk, der samler de danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværkets medlemmer innoverer, udvikler og applikerer robot‐ og automationsteknologier gennem samarbejde og videndeling mellem videninstitutioner og private virksomheder. Dette sker bl.a. gennem nye konkrete matchmaking, videndeling og udviklingsprojekter.

Odense Robotics

Odense Robotics er en klyngeorganisation, som samler flere end 100 robot- og automationsvirksomheder samt andre højteknologiske aktører i og omkring Odense. Organisationen arbejder for at udvikle og støtte disse virksomheder ved at stille platforme og redskaber til rådighed inden for rekruttering, forretningsudvikling, iværksætteri, markedsindsigt og relationer til investorer.

Design2Innovate

Design2innovate er en medlemsbaseret designklynge. Klyngen understøtter forretningsudvikling og vækst i virksomheder ved hjælp af design, ved at kombinere forskning, forretning og design praksis i alle deres tiltag. Design2innovate er grundlagt på baggrund af et erhvervspolitisk opdrag om at bruge design til at transformere dansk erhvervsliv til at blive mere innovativt.

Design denmark

Design denmark er en åben alliance af designere, designtænkere og designbrugere, som står sammen om at demonstrere og formidle de positive effekter af design og binde erhverv, kultur og videnskab sammen. Alliancen arbejder desuden for, at design opleves som målbart værdiskabende, som et klar parameter for konkurrencedygtighed og som et værktøj til at skabe positive forandringer i hele værdikæden.

Business by Design

Business by Design er et midtjysk vækstinitiativ, som arbejder for at styrke samarbejdet mellem virksomheder og designkompetencer. Design denmark er værtsorganisation for initiativet og skaber i tæt samspil med More Creative, Aarhus 2017 og Region Midtjylland partnerskaber mellem designere og designvirksomheder på den ene side og andre dele af det private og offentlige erhvervsliv på den anden.