Om projektet

Undersøgelser viser, at mange SMV’er ser digitaliseringen som den største udfordring i de kommende år – og mange føler sig ikke parate. Derfor tilbyder Danmarks 6 Erhvervshuse et DigitaliseringsBoost, hvor du kan få støtte til at udvikle konkurrencedygtige nye produkter, serviceydelser eller koncepter inden for digitalisering og Industri 4.0. 

Produkterne, løsningerne eller koncepterne skal have et kommercielt sigte med et eller flere elementer af design i bred forstand, og skal udvikles i teams med minimum to virksomheder og en videninstitution. Hvert team får op til 600.000 kr. (max 33% af lønomkostninger) i støtte til teamets virksomheder i forbindelse med produktudviklingen. Dertil får de op til 150.000 kr. til videninstitutionens indsats i forbindelse med produktudviklingen, samt hjælp til at komme gennem processen og en mulighed for at præsentere den færdige løsning for potentielle kunder ved fx workshop, konference eller lignende.

De seks Erhvervshuse tilbyder programmet DigitaliseringsBoost, som bringer virksomheder og videninstitutioner tættere sammen om at udvikle nye produkter, services og løsninger.

DigitaliseringsBoost-programmet løber i perioden 2017-2020 og er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Målet med DigitaliseringsBoost-programmet er at styrke innovationen i SMV’er via igangsættelse af en række innovationssamarbejder, som skal resultere i mindst 25 nye generiske produkter, løsninger eller koncepter inden for digitalisering og Industri 4.0. Indsatsen skal bidrage til at skabe 350 nye job, 750 mio. kr. i meromsætning pr. år, heraf 300 mio. kr. i mereksport inden for de første 5 år efter projektets ophør.