Spring til indhold
Menu  
Luk  

Guide til ansøgningsprocessen

Teams bestående af virksomheder med et markedsdrevet behov for at udvikle nye produkter indenfor digitalisering og Industri 4.0 kan søge om at blive en del af DigitaliseringsBoost. Store virksomheder kan deltage, når mindst halvdelen af virksomhederne i teamet er SMV’er.

  • Den virksomhed, der tager initiativ til udviklingsarbejdet (Leadpartner), udfylder og indsender ansøgningsformular og økonomiskema (Bilag 1) inden fristens udløb.
  • Ansøgeren angiver i ansøgningen, hvilke partnere der skal deltage i teamet. Teamet skal være etableret og nogenlunde afklaret om fordelingen af opgaverne inden indsendelse af ansøgning.
  • Ansøgningen behandles af bevillingsudvalget, som fremsender accept eller afslag til ansøgeren.
  • Ved accept har ansøgeren 2 måneder til at samle et team bestående af minimum to virksomheder og en videninstitution samt indsende en underskrevet samarbejdsaftale mellem parterne. Herudover skal skema med stamdata for samarbejdspartnerne (Bilag2) udfyldes og indsendes sammen med partnererklæringer, SMV-erklæringer og statsstøtteerklæringer (gruppefritagelse eller de minimis).
  • Hvis tidsfristen ikke overholdes bortfalder bevillingsudvalgets accept, og der må eventuelt ansøges på ny.
Spring til slutning