Spring til indhold

DigitaliseringsBoost – Covid-19

Vigtigheden af digitalt salg og service er gået op for mange virksomheder under Covid-19 situationen, hvor den analoge verden har været udfordret. Med en særlig Covid-19 indsats i programmet DigitaliseringsBoost har din virksomhed mulighed for at få medfinansiering til at udvikle et digitalt salg eller service koncept, hvis løsningen anvender én eller flere af Industri 4.0 teknologierne. 

Løsningerne skal have en god business case med et eller flere elementer af design i bred forstand, og skal udvikles i teams med minimum to virksomheder og en videninstitution. Hvert team får op til 200.000 kr. (max 33% af lønomkostninger) i medfinansiering til teamets virksomheder i forbindelse med produktudviklingen. Dertil får de op til 50.000 kr. til videninstitutionens indsats i forbindelse med produktudviklingen, samt hjælp til at komme gennem processen og en mulighed for at præsentere den færdige løsning for potentielle kunder ved fx workshop, konference eller lignende.

De seks Erhvervshuse tilbyder programmet DigitaliseringsBoost, som bringer virksomheder og videninstitutioner tættere sammen om at udvikle nye produkter, services og løsninger.

DigitaliseringsBoost-programmet løber i perioden 2017-2022 og er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Målet med DigitaliseringsBoost-programmet er at styrke innovationen i SMV’er via igangsættelse af en række innovationssamarbejder, som skal resultere i mindst 39 nye generiske produkter eller løsninger  inden for digitalisering og Industri 4.0. Indsatsen skal bidrage til at skabe 700 nye job, 1,5 mia. kr. i meromsætning pr. år, heraf 600 mio. kr. i mereksport inden for de første 5 år efter projektets ophør.

Spring til slutning